loading...

västanhede Holding

Västanhede Trafik – Travel Arena

Västanhede Trafik är ett gammalt familjeföretag. Det startades för drygt 50 år sedan i just Västanhede 25 km norr om Avesta tätort. Företaget flyttade 1999 in till tätorten till nyrenoverade rymliga lokaler på Krylbovägen intill väg 68.

Tredje generationen Ramsell har nu tagit över företaget. Farfar Elis började på 50-talet med en taxi och sedan blev det en skolbuss. Sonen Ove tog, tillsammans med hustrun Siv över i mitten på 70-talet. Det blev utökning av skoltrafiken och en omfattande beställningstrafik drogs igång. Ett årligt reseprogram trycktes upp och distribuerades i södra Dalarna.

År 2000 blev deras son Tomas VD och under hans ledning har företaget nu vuxit till ett modernt reseföretag. För närvarande har företaget ca 80 fordon och 130-talet anställda.
Under 2000-talet utökades verksamheten med förvärv av olika resebyråer som Hedemora Resebyrå och TallinkSiljabutiken bl.a.

Detta för att kunna erbjuda ett komplett utbud av resetjänster, inte bara buss.
I och med detta bestämdes det att man skulle arbeta med de övriga resetjänsterna under ett gemensamt namn och på så sätt föddes Travel Arena.

Vare sig det är privat, affärs, konferens, gruppresa eller event så kan vi erbjuda dig allt inom våra egna väggar.

Travel Arena – en arena av möjligheter!

resegaranti

Resegarantilagen gäller bland annat för paketresor. En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsarrangemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag. Travel Arena har självklart ställt resegaranti.

srf branschorganisation

Branschorganisationen för resebyråer och researrangörer. Föreningens ändamål är att verka för en positiv utveckling av resebyråbranschen samt biträda medlemmarna i gemensamma frågor. SRF bildades 1937 och företräder i dag ungefär 85 procent av landets resebyråer räknat i försäljningsvolym. SRF har cirka 230 medlemsföretag och representerar närmare 400 försäljningsställen. Medlemsföretagen sysselsätter uppemot 4000 personer och hade en affärsvolym på 33,5 mdr kr år 2011.

För medlemskap i SRF krävs att företagets verksamhet pågått i minst ett år och att företaget har sunda ekonomiska förhållanden. Företaget ska också ha ställt lagstadgad resegaranti.
Varje resebyrå ska vara bemannad med minst två väl kvalificerade personer. Ansvarig resebyråchef ska ha minst fem års dokumenterad erfarenhet av resebyråverksamhet. Övriga medarbetare ska ha minst ett års erfarenhet och utbildning för den typ av försäljning som bedrivs. Varje medlem måste uppfylla SRFs kriterier. SRF står därigenom för kvalitet och trovärdighet. Medlemsföretagen skapar därmed köptrygghet för sina kunder. Travel Arena är medlem i SRF. Besök gärna SRF:s hemsida

om webplatsen

Copyright © Travel Arena och dess leverantörer har upphovsrätt till allt material som publiceras på denna webbplats. Inget material får distribueras eller reproduceras utan tillstånd.

Ansvar

Denna information är publicerad med reservation för eventuella ändringar. Informationen uppdateras regelbundet, men vi kan ej garantera att all information är komplett och korrekt. Travel Arena är inte ansvarig för någon direkt eller indirekt förlust som är resultatet av användandet av informationen på denna webbsida. Vi rekommenderar att du undersöker informationen noga innan du använder den.

Cookies

Travel Arena använder sig av så kallade cookies på hemsidan. ”Cookies” är små bitar av information som blir arkiverade på din dators hårddisk. Dessa ”cookies” kan raderas av dig från hårddisken om du så vill. De flesta webbrowsers accepterar automatiskt ”cookies”, men du kan ändra browsern så att den inte accepterar detta. Utan ”cookies” kan du använda nästan alla hemsidans möjligheter. Vårt råd är att behålla datorns acceptans av ”cookies”. Våra ”cookies” innehåller ingen personlig identifierande information och används för besöksstatistik samt nyhetsbrevsanmälan.

Personuppgiftslagen ( GDPR )

Allmänt
Travel Arena AB org.nr 556620-1165, värnar om din personliga integritet. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Med denna Personuppgiftspolicy beskriver vi hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Personuppgiftsansvarig
Travel Arena är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi finns att nå på info@travelarena.se eller på telefon 010-4952929.
Hur vi samlar in personuppgifter?
När du bokar en resa, tilläggstjänst, eller vid personlig kontakt med oss eller när du registrerar dig för nyhetsbrev mm samlar vi in personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-post, kön och födelsedata. 

Med vilken grund samlar vi in uppgifterna?   

Vi samlar in nödvändiga uppgifter för att kunna fullgöra vårt reseavtal med dig. Om vi inte har en avtalsrelation eller någon annan laglig grund för att hantera dina personuppgifter som stöd, har du gett ditt samtycke för oss att behandla dem för att kunna skicka nyhetsbrev t.ex.

För vilka ändamål samlas uppgifterna in? 

Uppgifterna behövs för att vi ska kunna administrera, leverera och tillhandahålla kundservice kring resetjänsten eller någon av de andra tjänsterna vi tillhandhåller. Bl.a. används dina personuppgifter för utskick och tillhandahållande av information via e-post, sms och/eller telefonsamtal för själva resan.
Dina kontaktuppgifter och bokningsinformation kan också komma att användas vid kundundersökningar.
Hur länge sparas informationen?
Efter avslutad resa sparas dina kunduppgifter och resehistorik i minst 7 år pga av det lagstadgade kravet att följa bokföringslagen. De lagstadgade kraven enligt andra lagar styr hur länge vi måste spara dina uppgifter.
Om du har registrerat dig för att få nyhetsbrev kan du närsomhelst tacka nej till fortsatta utskick. 
Vilka andra får tillgång till personuppgifterna?
För att kunna fullgöra vårt avtal, lämnas uppgifterna vidare till de leverantörer som ansvarar för sin del av resan, dvs. flygbolag, hotell, hyrbilsfirma etc. Vi har vidtagit alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Personuppgifter i tredje land. 

Vi arrangerar resor till hela världen och därför överförs personuppgifter till samarbetspartners eller leverantörer även utanför EU/EES. När detta sker vidtas alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå även i länder utanför EU.

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller obehörig åtkomst, användning, ändring eller röjande. Vi arbetar löpande med ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller i vissa fall radering av dina personuppgifter, begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen. Vi kommer i så fall att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter i enlighet med ditt önskemål. 
Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om bland annat vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.
Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för t.ex. direkt marknadsföring har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och/eller avregistrera dig i våra marknadsföringsmeddelanden. När vi har mottagit din återkallelse kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för det ändamål du lämnade ditt samtycke.
Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att begära att dina personuppgifter överförs till någon annan.
Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter på korrekt sätt. Läs mer på www.datainspektionen.se.
 

IATA auktorisation finns i koncernen vilket innebär att vi får ställa ut reguljära flygbiljetter till flygbolag i hela världen.

Personalen har lång erfarenhet som resekonsulter och ett långt gediget samarbete med alla leverantörer. Vi samarbetar även i nätverket Travel Support, som består av fristående resebyråer runt om i Sverige, för att ge våra kunder tillgång till de bästa avtalen.
 Läs mer om Travel Support