loading...

Särskilda resevillkor

Avtalets ingående, betalning av resan
Anmälningsavgiften är 10% av resans totalpris per person och skall betalas inom 10 dagar efter erhållen faktura. Avtalet blir bindande när kunden betalat anmälningsavgiften. Genom betalningen bekräftar man att man tagit del av Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor och Travel Arenas kompletterande villkor. Slutbetalning skall ske enligt uppgift på fakturan, normalt cirka 40 dagar före avresa. Utebliven betalning gäller inte som avbeställning.
 
Avtalets upphörande, avbeställning av paketresan
Avbeställning av resa ska ske per telefon eller skriftligen till Travel Arena. För bestämmelser gällande avbeställning av resa se Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor punkt 3.1.4 – 3.1.7 med undantaget att resenären även ska betala eventuell kostnad för i paketresan ingående tjänster t ex flygbiljett, logi, evenemangsbiljetter etc. som inte går att avbeställa.
 
Ändring av bokning och överlåtelse av paketresa
För varje ändring i bokningen eller överlåtelse av paketresa som företas av resenären uttages en kostnad för de merkostnader som researrangören åsamkas samt en administrativ kostnad om 200 kr per person.
 
Avbeställningsskydd och reseförsäkring
Avbeställningsskyddet fungerar som ett skydd innan avresa och ser till att du kan få pengarna återbetalda om du tvingas avbeställa resan på grund av sjukdom eller olycksfall hos dig själv eller nära anhörig. För att gälla måste ett avbeställningsskydd betalas in samma dag som resans anmälningsavgift betalas in. Reseförsäkringen skyddar under själva reseperioden. Varken avbeställningsskydd eller reseförsäkring ingår i resans pris. Vi rekommenderar därför alla våra resenärer att se över sitt reseskydd och att komplettera skyddet efter behov.
 
Gäster med särskilda behov
Önskemål om vegetarisk, glutenfri eller laktosfri kost eller dylikt skall meddelas vid bokningstillfället. Resenärer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet skall vid bokningstillfället meddela t ex om behov av assistans på flygplats krävs.
 
Inkvartering i trebäddsrum
Trebäddsrum kan i vissa fall ordnas genom att en extrasäng placeras i dubbelrum. Reduktion av priset sker ej.
 
Färdmeddelande
Exakt tid och plats för upphämtning meddelas i det färdmeddelande som erhålls cirka två veckor före avresa. Det finns inte möjlighet att hämta upp på annan plats än på färdmeddelandet angivna upphämtningsplatser. På- och avstigning sker på samma plats.
 
Deltagare
Som researrangör är vi förhindrade att uppge, i förväg eller i efterhand, vilka personer som deltar i en viss resa.
 
Bussresan

Om hela resan företages med buss och är på minst sex dagar sker byte av plats i bussen. Vi har endast möjlighet att reservera specifik plats i bussen, t ex längst fram, om läkarintyg kan uppvisas.
 
Flygresan
Vid de fall du deltar i en gruppresa där det finns en medföljande representant från Travel Arena AB handhar hon/han hela gruppens flygbiljett. I dessa fall delas inga individuella flygbiljetter ut, incheckning sker genom uppvisande av ditt pass (gäller alla utrikes flygresor).
 
Minsta antalet resenärer, inställande av resa
Researrangören förbehåller sig rätten att ställa in en gruppresa senast 30 dagar före avresa om antalet deltagare understiger ett visst antal. Antalet kan ändras från resa till resa.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel samt ändringar utanför vår kontroll.